Стаття 204. Відновлення провадження у справі

1. Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі, або з ініціативи суду після усунення обставин, що викликали його зупинення.

2. З дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

3. Після відновлення провадження суд викликає сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, і продовжує судовий розгляд за правилами глави 4 розділу III цього Кодексу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 204 Цивільного процесуального кодексу України

1. Після усунення обставин, що стали підставами зупинення, провадження у справі відновлюється. Ініціаторами відновлення можуть бути як особи, які беруть участь у справі, так і сам суд. До заяви про відновлення провадження додаються докази, які свідчать про закінчення дії обставини, у зв'язку з якою провадження зупинялося.

2. Питання про відновлення провадження розглядаються судом без виклику осіб, які беруть участь у справі. Проте, суд має право викликати їх для з'ясування необхідних обставин.

Про відновлення провадження в справі суддя (суд) постановляє ухвалу, яка не є самостійним об'єктом оскарження. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги при оскарженні судового рішення у справі. Не може бути оскаржена ухвала про відновлення провадження і тоді, коли підстав для відновлення не було.

Після відновлення провадження справа розглядається за загальними правилами ЦПК, зокрема, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, викликаються в суд на загальних підставах. Судовий розгляд продовжується з тієї стадії, на якій його було зупинено.