Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

1. Суд, ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 216 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття передбачає додаткові вимоги до рішень суду у справах, в яких беруть участь кілька позивачів або кілька відповідачів. В рішенні суду зазначається, в якій частині рішення стосується кожного з них (наприклад, яку суму слід стягнути з кожного із відповідачів або на користь кожного із позивачів), або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

У разі, якщо рішення не відповідає цим вимогам, воно може бути доповнене шляхом постановлення додаткового рішення.