Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя

1. Держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 264 Цивільного процесуального кодексу України

1. Даною статтею закріплено обов'язок держателя цінного папера на пред'явника або векселя у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем. Така заява повинна бути подана у тримісячний строк.

2. Заява подається до суду особисто держателем цінного папера на пред'явника або надсилається до суду поштою. Подання заяви без цінного папера (векселя) є підставою для витребування у держателя додаткових відомостей. Якщо, не зважаючи на вимогу суду, цінний папір (вексель) суду не надано, заява держателя жодних правових наслідків не породжує.

Заява подається в одному примірнику і судовим збором не оплачується.

3. Пропущення зазначеного строку не позбавляє держателя втраченого документа звернутися до суду із відповідною заявою і пізніше. Проте результат такого звернення залежатиме від того, чи не було прийнято рішення суду у справі до моменту звернення держателя.