Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків

1. У разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.

2. Держатель цінного папера на пред'явника або векселя, який не заявив вчасно з будь-яких причин про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель, може пред'явити позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або на вексель.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 268 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття визначає права держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя та встановлює форми їх захисту в залежності від прийнятого судом рішення за результатами розгляду справи.

2. Якщо рішенням суду відмовлено в задоволенні заявленої вимоги, то держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.

3. У разі, коли держатель цінного папера на пред'явника або векселя з будь-яких причин не заявив вчасно про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель і рішенням суду визнано втрачений цінний папір на пред'явника або вексель недійсним, він має право пред'явити позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або на вексель.