Стаття 270. Зміст заяви

1. У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 270 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття містить інформацію, яку повинна містити подана до суду заява про передачу безхазяйної речі у власність відповідної територіальної громади. У заяві повинно бути зазначено:

- яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади (земельну ділянку, житловий будинок, будівлю, цілісний майновий комплекс підприємства, їх місцезнаходження);

- основні характеристики нерухомої речі (опис нерухомого майна, отриманий у порядку технічної інвентаризації (дані про розміри земельної ділянки (уразі наявності такої інформації), будівлі, її частини, споруди та інші характеристики, перелік яких установлений нормативно-правовими актами, вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт, призначення нерухомого майна та інше);

- посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно (такими документами відповідно до п. 3.11 наказу Міністерства юстиції України N 7/5 від 07.02.2002 р. "Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно" є інформаційна довідка з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ, рішення реєстратора прав власності на нерухоме майно (працівника БТІ) про взяття речі на облік);

- посилання на друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

Наведені у заяві відомості повинні підтверджуватися письмовими доказами, які додаються. У випадку невідповідності заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади така заява підлягає залишенню без руху.