Стаття 273. Рішення суду

1. Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 273 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття називає обставини, які повинен встановити суддя для прийняття (ухвалення) рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади:

а) нерухома річ є безхазяйною, тобто у неї немає власника або він невідомий;

б) нерухома річ взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно;

в) з дня взяття на облік нерухомої речі минув один рік.

Дослідження цих обставин на підставі поданих доказів складатиме мотивувальну частину рішення суду. Рішення у даній категорії справ набирає законної сили за загальними правилами і підлягає оскарженню у встановленому цим Кодексом порядку.

2. Рішення суду про передачу безхазяйної речі у комунальну власність є підставою для реєстрації права власності на це нерухоме майно за відповідною територіальною громадою.