Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви

1. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 276 Цивільного процесуального кодексу України

1. Законодавець встановлює одну додаткову умову, за якої суд може відмовити в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою - якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.

Одночасно суд вправі застосувати правила ст. 121 та ст. 122 ЦПК за наявності підстав для залишення заяви без руху та її повернення заявникові, а також для відмови у відкритті провадження у справі.