Стаття 298. Надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі

1. Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії, апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 298 Цивільного процесуального кодексу України

1. Після вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду та постановлення відповідної ухвали, апеляційний суд розсилає особам, які беруть участь у справі (крім скаржника) копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційних скарг та доданих до них матеріалів.

На відміну від господарського процесу, в цивільному процесі цей обов'язок покладається на апеляційний суд.

2. Ознайомлення з апеляційною скаргою дає можливість усім особам, які брали участь у розгляді справи, підготуватись до судового розгляду, визначити свою позицію щодо доводів та нових доказів, наведених в скарзі, викласти свої заперечення у письмовій формі, зібрати та надати суду додаткові докази, що спростовують викладені в скарзі аргументи, та вчиняти інші необхідні дії, передбачені ст. 299, 301, 306 ЦПК.

3. Особи, які брали участь у справі, вправі, але не зобов'язані подати заперечення на апеляційну скаргу. Строк для подання заперечень встановлює суд з урахуванням часу, необхідного для цього та в межах загального строку розгляду справи апеляційним судом. Однак навіть у разі пропуску цього строку суд не вправі відмовити у прийнятті заперечень та долученні їх до справи.

За змістом і формою заперечення на апеляційну скаргу повинні відповідати вимогам до апеляційної скарги (ст. 295 ЦПК) з тією лише різницею, в заперечені доводиться незаконність та необґрунтованість доводів апеляційної скарги, а не рішення суду.