Стаття 303(1). Строк розгляду апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

2. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3031 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття встановлює строки розгляду справи судом апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

2. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.

Строк розгляду справи в апеляційному суді може бути продовжений лише за клопотанням сторони. Зазначена дія не може ініціюватися самим судом. Повторне продовження строку понад 15 днів законом не передбачено.

Порушення зазначених строків є підставою для дисциплінарної відповідальності суддів. Водночас, саме по собі, порушення строків розгляду справи апеляційним судом не є підставою для скасування рішення чи ухвали цього суду за наслідками апеляційного розгляду.