Стаття 304(1). Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

1. Розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, прийняте за результатами розгляду справ, передбачених пунктом 2 частини першої статті 15 цього Кодексу, здійснюється апеляційним судом за наявними у справі матеріалами та без виклику осіб, які беруть участь у справі.

2. Рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду справ, передбачених частиною першою цієї статті є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3041 Цивільного процесуального кодексу України

1. Зазначена стаття передбачає скорочений вид апеляційного розгляду справи за скаргами на рішення, прийняте за результатами розгляду справ, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 15 ЦПК.

Водночас, у п. 2 ч. 1 ст. 15 ЦПК йдеться про розгляд справи, що виникають з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Які саме це справи - не визначено.

Апеляційний розгляд таких справ здійснюється апеляційним судом за наявними у справі матеріалами та без виклику осіб, які беруть участь у справі. Виклик не здійснюється і тоді, коли про це клопочуть сторони. Водночас, якщо суд дійде висновку про необхідність заслухати пояснення однієї чи обох сторін, суд вправі викликати їх в судове засідання.

Рішення суду апеляційної інстанції є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає. Зазначена норма спрямована на те, щоб розвантажити вищестоящі суди від справ цієї категорії.

2. На нашу думку, коментована стаття передбачалася для спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. У попередній редакції ЦПК (до 07.07.2010 р.) ці справи були наведені саме у п. 2 ч. 1 ст. 15 ЦПК. Проте на даний час ці справи належать до юрисдикції адміністративних судів.

Вважаємо, що ст. 3041 ЦПК слід виключити.