Стаття 309(1). Підстави для скасування судового наказу

1. Судовий наказ підлягає скасуванню в апеляційному порядку, якщо апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена вимога, передбачена частиною першою статті 96 цього Кодексу.

2. Ухвала апеляційного суду про скасування судового наказу є остаточною і оскарженню не підлягає.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3091 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття встановлює спеціальні правові підстави для скасування судового наказу. Він підлягає скасуванню в апеляційному порядку, якщо апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена вимога, передбачена частиною першою статті 96 цього Кодексу. Інші обставини не можуть бути підставою для скасування судового наказу. Тому в апеляційній скарзі на судовий наказ слід покликатися лише на відсутність спірних правовідносин між стягувачем та боржником.

2. Ухвала апеляційного суду про скасування судового наказу є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.