Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов'язки.

2. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги.

3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.

4. Частину четверту виключено.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 329 Цивільного процесуального кодексу України

1. Особи, що беруть участь у справі, вправі самостійно подавати касаційні скарги на рішення суду або приєднуватися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали в суді першої інстанції.

Дана стаття не визначає умов, за яких суд другої інстанції може визнати приєднання до касаційної скарги таким, що відповідає закону. Приєднання до касаційної скарги можна визнати законним при додержанні двох умов:

а) правове обґрунтування неправильності рішення суду в заяві про приєднання не повинне відрізнятись від викладеного в касаційній скарзі; наприклад, не можна визнати приєднанням до касаційної скарги заяву, в якій неправильність рішення обґрунтовується непідвідомчістю справи суду, в той час коли в касаційній скарзі йдеться про неповноту судового розгляду;

б) вимоги заяви і касаційної скарги мають бути однаковими; коли в касаційній скарзі ставлять питання про скасування рішення суду і повернення справи на новий розгляд, а у заяві щодо приєднання - про скасування рішення і закриття провадження у справі, таке приєднання не може бути прийняте судом другої інстанції.

2. Приєднання до касаційної скарги здійснюється шляхом подачі заяви до суду касаційної інстанції. Приєднання до касаційної скарги обмежене строком. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги. Цей строк є присічним і не може бути ані поновлений, ані продовжений.

У разі якщо в заяві про приєднання до касаційної скарги фактично містяться інші доводи або заявлено інші вимоги, ніж ті, що зазначені в касаційній скарзі, то така заява вважається окремою касаційною скаргою зі всіма наслідками, які з цього випливають, а саме: вона залишається без руху для усунення її недоліків як касаційної скарги відповідно до вимог статті 328 ЦПК і для сплати судового збору. У заяві про приєднання до касаційної скарги можуть міститися лише додаткові обґрунтування, уточнення вже поданої скарги, що стосуються питання права.

3. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги сплачується судовий збір у тому ж розмірі, що і за подання касаційної скарги, тобто 70 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.