Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди

1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки вчинення цих процесуальних дій.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 334 Цивільного процесуального кодексу України

1. Позивач і відповідач на даній стадії наділені правами як учасники процесуальних відносин внаслідок касаційного оскарження рішення суду, так і правами, які випливають з їхнього статусу як цивільного позивача та відповідача, тобто вони мають права двоякого характеру. Даними правами вони розпоряджаються на власний розсуд.

Дія принципу диспозитивності в цій стадії цивільного процесу проявляється також у праві позивача на відмову від позову, а сторін - у праві на укладення між собою мирової угоди і ці їх права не залежать від того, за касаційною скаргою кого з осіб було порушено касаційне провадження.

2. До прийняття відмови від позову або визнання мирової угоди суд роз'яснює позивачеві або сторонам наслідки їх процесуальних дій. Про відмову від позову та визнання мирової угоди суд постановляє ухвалу, якою скасовує ухвалені судом першої та апеляційної інстанції рішення і закриває провадження у справі.

Суд, вирішуючи дані питання, має перевірити, чи дана відмова від позову або мирова угода не порушує законні права інших. Суд не вправі прийняти відмову від позову або не визнати мирову угоду сторін, коли встановить, що вони порушують чиї-небудь права або охоронювані законом інтереси. В такому разі суд постановляє відповідну мотивовану ухвалу і розглядає справу в касаційному порядку.

В разі відхилення відмови від позову або відхилення мирової угоди сторін суд розглядає справу в касаційному порядку.