Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду

1. Судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу.

2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 340 Цивільного процесуального кодексу України

1. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду визначені ст. ст. 205 і 207 ЦПК. Докладніше див. коментар до ст. 205 і 207 ЦПК.

2. Скасовуючи рішення і закриваючи провадження в справі або залишаючи позов без розгляду, суд касаційної інстанції зобов'язаний додержувати вимог закону щодо порядку виконання таких дій і вирішення питань, які виникають в процесі їх здійснення. Зокрема, в разі закриття провадження в справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін суд другої інстанції повинен додержувати вимог ст. ст. 174 і 175 ЦПК, при укладенні сторонами договору про передачу спору на розгляд третейського суду - перевірити, чи можна даний спір розв'язувати в третейському суді та ін. Закриваючи провадження в справі або залишаючи позов без розгляду, суд повинен вирішити питання про поворот виконання рішення, коли воно було повністю або частково виконане (ст. 380 ЦПК).