Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)

1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 347 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття передбачає участь у судовому розгляді осіб, які беруть участь у справі. Однак якщо особи, які беруть участь у справі, в судове засідання не викликалися, або викликалися, але не з'явилися, суд касаційної інстанції ухвалу їм не оголошує, оскільки нема кому її оголошувати.

В такому випадку текст ухвали (рішення) виготовляється суддею-доповідачем і надсилається особам, які беруть участь у справі.