Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції

1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення.

2. З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 349 Цивільного процесуального кодексу України

1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення. Однак якщо особи, які беруть участь у справі, не були присутні в судовому засіданні, то вони тривалий час можуть і не знати про ухвалу (рішення) суду касаційної інстанції. Тому моментом оголошення рішення (ухвали) є дата, зазначена в тексті ухвали (рішення) суду касаційної інстанції.

2. З моменту проголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції втрачають законну силу скасовані рішення та ухвали суду першої інстанції та апеляційного суду. Такий наслідок настає в силу закону, незалежно від того, чи зазначено про це в рішенні (ухвалі) суду касаційної інстанції.