Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

4. Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;

3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;

4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.

6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 359 Цивільного процесуального кодексу України

1. Заява про перегляд судового рішення реєструється у день її надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. За допомогою автоматизованої системи документообігу суду визначається суддя-доповідач, якому передається заява не пізніше наступного дня з дня її надходження.

2. Судді-доповідачу надається триденний строк для ознайомлення з заявою та перевірки її на відповідність вимогам, визначеним у ст. 357, 358 ЦПК України. Якщо заява не відповідає вимогам цих статей, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, в якій чітко зазначає недоліки заяви та повідомляє заявника про строк, протягом якого він зобов'язаний усунути ці недоліки. Тривалість цього строку визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням характеру недоліків, реальної можливості отримання копії ухвали, яка повинна бути надіслана заявникові негайно, а також можливості виправлення таких недоліків.

3. Якщо заявник усуне недоліки у визначений суддею-доповідачем строк, то заява вважатиметься поданою у день її первісного надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У протилежному випадку така заява буде повернута заявнику. Підставами для повернення заяви про перегляд судового рішення також є: 1) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви; 2) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи; 3) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.

4. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою статті 359 ЦПК, здійснюється шляхом постановлення відповідної ухвали суддею-доповідачем одноособово.

Проте частиною п'ятою цієї статті ЦПК передбачено можливість повторного звернення із заявою про перегляд судових рішень у цивільних справах після повернення такої заяви у разі її належного оформлення або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (наприклад, робиться посилання на інші рішення судів касаційної інстанції), що відповідає змісту пункту 4 частини четвертої статті 359 ЦПК.

Таке повторне звернення має здійснюватися в межах строку, визначеного частиною першою статті 356 ЦПК. При цьому заявник не позбавлений можливості звернутися до суду із заявою про поновлення строку в разі його пропущення з поважних причин.

5.Якщо після розгляду заяви про перегляд судового рішення у цивільній справі однієї зі сторін аналогічну заяву подано іншою особою, яка бере участь у справі, то питання про допуск справи до провадження або відмову в допуску за такою заявою вирішується на загальних підставах, визначених статтями 353 - 360 ЦПК. Якщо питання про допуск першої заяви не вирішено, то ці заяви належить об'єднати на стадії допуску справи до провадження в разі їх подання з аналогічних підстав.