Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

1. Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ.

2. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає законну силу.

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 363 Цивільного процесуального кодексу України

1. За загальним правилом справу переглядає суд, який постановив рішення чи ухвалу, які переглядаються. З даних положень можна зробити висновок, що у випадку якщо рішення було змінено судом апеляційної чи касаційної інстанції, то відповідний суд повинен переглядати справу у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Заява підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, по якій винесено судове рішення. Якщо справа не збереглася, заява може бути розглянута тільки після відновлення судового провадження.

2. У випадку перегляду рішення суду першої чи апеляційної інстанції за нововиявленими обставинами втрачають законну силу ухвали апеляційної чи касаційної інстанції, якими було відхилено скарги на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, якщо такі ухвали мали місце.