Стаття 366. Оскарження ухвали суду

1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.

2. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена в порядку, встановленому цим Кодексом.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 366 Цивільного процесуального кодексу України

1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд рішення, ухвали, заочного рішення чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами апеляційному оскарженню не підлягає. Натомість, ухвала про відмову у перегляді справи може бути оскаржена до вищестоящого суду. 

2. Коментована норма є досить дискусійною. На нашу думку, ухвала суду про скасування рішення за нововиявленими обставинами повинна визнаватися об'єктом оскарження. В іншому випадку контроль за діями судді, який скасовує рішення, відсутній, а механізму виправлення помилок немає.

На практиці мають місце випадки, коли судді помилково приймають нові обставини як нововиявлені, задовольняють заяви про перегляд рішення, що надходять від осіб, які не брали участі у справі, скасовують рішення безпідставно.