Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

1. У разі скасування у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень у справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, поворот виконання допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтоване на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

2. У справах про стягнення аліментів, а також у справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не допускається незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 382 Цивільного процесуального кодексу України

1. Поворот виконання рішення, якщо цього вимагає відповідач, можливий у будь-якому випадку незалежно від того, в якому порядку (апеляційному, касаційному чи за нововиявленими обставинами) скасоване судове рішення.

Винятковими є лише випадки передбачені у коментованій статті. Так, поворот виконання рішення суду у справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи допускається лише у разі одночасного існування двох умов:

а) скасування рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами та

б) скасоване рішення було обґрунтоване на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. У всіх інших випадках поворот виконання не допускається.

2. За загальним правилом поворот виконання рішення у справах про стягнення аліментів, заробітної плати чи інших виплат, що випливають трудових правовідносин не допускається. Проте якщо рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на за відомо неправдивих відомостях позивача, то поворот виконання допускається будь-якому випадку незалежно від того в якому порядку скасоване рішення.