Стаття 389(3). Підготовка справи до розгляду

1. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження такої вимоги.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3893 Цивільного процесуального кодексу України

1. Для розгляду справ про скасування рішення третейського суду нехарактерним є проведення попереднього судового засідання. Підготовка справи до розгляду здійснюється суддею одноособово та без виклику сторін. Суперечливим, на нашу думку, є право суду витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, виключно за клопотанням однієї зі сторін. Вважаємо, що слід закріпити обов'язок суду витребовувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, за власною ініціативою. Адже всебічний, об'єктивний та повний розгляд справи можна забезпечити лише дослідивши всі її обставини, ключові з яких містяться в матеріалах третейської справи.

2. Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом, зберігаються у цьому третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення третейського суду. Справи, розглянуті третейським судом для вирішення конкретного спору, за якими видано виконавчі документи, зберігаються у компетентному суді за місцем видачі виконавчого документа. На жаль, законодавець не визначає місця зберігання матеріалів справ, які розглядалися судом ad hoc, та за якими виконавчий лист не видавався. Відтак, дане питання повинно визначатися у третейській угоді між сторонами.

Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження такої вимоги.