Стаття 389(6). Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду

1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.

2. В ухвалі суду мають бути також зазначені:

1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;

2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;

3) ім'я (найменування) сторін третейського спору;

4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3896 Цивільного процесуального кодексу України

Ухвала у справі про оскарження рішення третейського суду постановляється за правилами, встановленими ЦПК України для ухвалення рішень, а також із врахуванням положень коментованої статті. Тобто вона повинна складатися з чотирьох частин, а саме:

1) вступної частини із зазначенням:

- часу та місця її постановлення;

- найменування суду, що постановив ухвалу;

- прізвища та ініціалів судді;

- прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

- імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі;

- відомостей про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;

- найменування і складу третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;

- імен (найменуваннь) сторін третейського спору;

- предмета вимог.

2) описової частини із зазначенням:

- узагальненого викладу позиції особи, яка подала заяву про скасування рішення третейського суду;

- пояснень осіб, які беруть участь у справі;

- інших доказів, досліджених судом;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

- встановлених судом обставин і визначених відповідно до них правовідносин;

- мотивів, з яких суд вважає встановленими наявність (відсутність) підстав для скасування рішення третейського суду;

- чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були, то ким;

- назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

- вказівки про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.

- розподілу судових витрат;

- строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його оскарження.