Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

1. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законом.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 398 Цивільного процесуального кодексу України

1. Ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду набирає законної сили відповідно до ст. 223 ЦПК України. Після набрання ухвалою законної сили на підставі рішення іноземного суду, суд видає виконавчий лист. Далі виконання рішення здійснюється в загальному порядку відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".