Стаття 407. Розгляд справи

1. При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.

2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 407 Цивільного процесуального кодексу України

1. Відновлення втраченого судового провадження провадиться за загальними правилами ЦПК, що встановленні для розгляду справ позовного провадження, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, що видані зі справи до втрати провадження фізичним та юридичним особам, копії цих документів, інші довідки, папери, що стосуються справи, виконавчого провадження.

Особи, яким відомі будь-які обставини щодо втрачено справи, можуть бути допитані судом як свідки.

Заява про відновлення втраченого судового провадження розглядається в судовому засіданні одноособово суддею і в тих випадках, коли для втраченої справи передбачено колегіальний розгляд (п. 21 постанови ПВСУ "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції").