Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання

1. Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.

2. Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі.

3. Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання визначаються законом.

Коментар:

1. Бюджетні дотації, субсидії та субвенції - це три види прямих бюджетних трансфертів. Трансфертні платежі - невідплатні та безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

Дотацію (лат. dotatio - дар, пожертвування, від лат. doto - наділяю) можна визначити як асигнування з державного бюджету на покриття збитків, доплати на безповоротній основі. Розрізняють бюджетні дотації та дотації окремим організаціям. Під субсидіями розуміють невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у виді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. Підприємства, які одержують кошти за бюджетними трансфертами, отримують статус одержувачів бюджетних коштів. Такі одержувачі будуть підпадати під відповідний контроль з боку держави щодо витрачання бюджетних коштів, а також на них покладається обов'язок звітуватися за одержані бюджетні кошти. Такими підприємствами є підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку, або уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг. Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання незалежно від форм власності.

У коментованій статті йдеться про дотації, компенсації та доплати як про засіб державної підтримки суб'єктів господарювання:

а) визначається, що такі засоби державної підтримки можуть надаватися суб'єктам господарювання;

б) право на вирішення питання про надання наведених засобів державної підтримки належить державі;

в) визначаються мета та підстави, за яких є можливим вирішення питання про надання державної підтримки:

- на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування;

- на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів;

- на імпортні закупівлі окремих товарів;

- на послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення.

Дотації також можуть надаватися суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.

Зокрема, про дотації, компенсації та доплати йдеться в Бюджетному кодексі України від 21.06.2001 р., Законах України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 р., "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24.06.2004 р., "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17.10.90 р., "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 р., "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" від 12.07.2001 р., "Про державну підтримку космічної діяльності" від 16.03.2000 р. та в інших законах.