Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство

1. Законодавство, що регулює відносини, які виникають у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, обмеженням та попередженням монополізму у господарській діяльності, складається з цього Кодексу, закону про Антимонопольний комітет України, інших законодавчих актів.

2. Положення цієї глави Кодексу не поширюються на відносини, у яких беруть участь суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин, якщо результат їх діяльності проявляється лише за межами України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.

3. Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках і ринках цінних паперів.

Коментар:

1. Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Враховуючи, що недобросовісною конкуренцією згідно із законом є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, то добросовісною конкуренцією є дії, що відповідають правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Таким чином, всі нормативно-правові акти, що встановлюють правила у підприємницькій діяльності, слід віднести до конкурентного законодавства, яке встановлює правила добросовісної конкуренції.

2. Кодекс та законодавство України регулюють суспільні відносини, що складаються на території України. З метою забезпечення конкурентоспроможності українських товарів і товаровиробників за межами України на міжнародних ринках можуть бути допущені відступлення від вимог законів, що регулюють відносини економічної конкуренції у межах України.

Міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відносини економічної конкуренції можуть бути врегульовані по-іншому.

3. З метою забезпечення економічної конкуренції на фінансових ринках і ринках цінних паперів, які вимагають особливостей правового впливу, законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та монополізмом на цих ринках.