Стаття 85. Власність господарського товариства

1. Господарське товариство є власником:

майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;

продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства;

доходів, одержаних від господарської діяльності товариства;

іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

Коментар:

Однією з ознак господарського товариства як юридичної особи є майнова відокремленість. А саме, при створенні господарського товариства засновники наділяють його майном, закріплюючи його, як правило, на праві власності, і господарське товариство як власник має право через свої органи володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Коментована стаття кореспондується із ч. 1 ст. 115 Цивільного кодексу України, згідно з якою передбачається, що господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. У свою чергу, в учасників такого господарського товариства з'являються правомочності з управління корпоративними правами.

Сукупність прав осіб, які виступають засновниками та учасниками господарського товариства, охоплюється поняттям корпоративних прав, які згідно зі ст. 168 Господарського кодексу України передбачають правомочності на участь таких осіб в управлінні господарською організацією, в отриманні активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Однак, сукупність корпоративних прав осіб, які виступають засновниками та учасниками, не передбачає права власності на майно, яким наділяється господарське товариство, оскільки воно володіє, користується та розпоряджається таким майном.

Спеціальний (особливий) правовий режим майна у порівнянні з іншими господарськими товариствами, які створюються у загальному порядку, мають акціонерні товариства, засновником і єдиним акціонером яких є держава в особі органів виконавчої влади. Так, державне майно, передане до статутного фонду державних акціонерних товариств, залишається у державній власності і відчуження його можливе тільки органами приватизації через визначені законом приватизаційні процедури.

Відповідно до ст. 170 Цивільного кодексу України держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

У п. 1.3 листа Міністерства юстиції України від 11.01.2007 р. N 19-32/2 "Роз'яснення порядку реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна залежно від форм власності" зазначається, що власником майна, переданого до статутного фонду державного акціонерного товариства, є держава в особі Кабінету Міністрів України (чи іншого органу виконавчої влади, який виступив засновником такого товариства), майно якої передано до статутного фонду державного акціонерного товариства.

Здійснюючи господарську діяльність, господарські товариства виробляють продукцію, надають послуги та виконують роботи. Вироблена господарським товариством продукція належить йому на праві власності.

Метою здійснення господарським товариством діяльності у сфері господарювання є одержання доходу. Власником одержаного доходу є господарське товариство. За рахунок доходу господарське товариство може здійснювати як внутрішні, так і зовнішні інвестиції, і разом з тим інвестувати кошти в реальні або фінансові активи. Практика свідчить, що значну частину прибутку господарські товариства спрямовують на розвиток виробництва.

Перелік джерел формування майна, власником якого є господарське товариство, не обмежується проаналізованими вище. Господарське товариство може бути власником іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.