Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу

1. У разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш як п'ятдесят осіб, у кооперативі може утворюватися спостережна рада для контролю за діяльністю виконавчого директора кооперативного підприємства.

2. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у складі трьох - п'яти осіб. Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії.

3. Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності спостережної ради встановлюються статутом кооперативу.

Коментар:

1. Спостережна рада кооперативу як орган управління виробничого кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління (виконавчого директора) кооперативу.

Спостережна рада виробничого кооперативу може утворюватися на кооперативному підприємстві, в якому кількість членів перевищує 50 осіб.

2. Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3 - 5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах. Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу. До складу спостережної ради виробничого кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу. 

Повноваження членів спостережної ради виробничого кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

3. Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності та компетенція спостережної ради встановлюються статутом кооперативу. Питання, віднесені статутом виробничого кооперативу до виключної компетенції спостережної ради, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу управління (виконавчого директора) кооперативу.