Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств

1. Законом можуть визначатися й інші форми об'єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо), не передбачені у статті 120 цього Кодексу.

Коментар:

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансові, промислові та інші проекти, підприємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих організаційно-правових форм, і тому вони прагнуть об'єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Основними видами господарських об'єднань відповідно до ст. 120 цього Кодексу виступають асоціації, корпорації, концерни та консорціуми. Проте наведена класифікація об'єднань підприємств не є вичерпною, оскільки коментованою статтею передбачено, що підприємства можуть об'єднуватись і в інші форми об'єднань інтересів підприємств, що визначаються законом (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо).

Крім того, в інших країнах світу досить успішно функціонують і інші види об'єднань підприємств, такі як трасти, синдикати, комбінати тощо, які, можливо, з часом з'являться і в Україні.