Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

1. Суб'єкт господарювання має право випускати власні цінні папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також придбавати цінні папери інших суб'єктів. Види цінних паперів, умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами господарювання встановлюються цим Кодексом та іншими законами.

Коментар:

Коментована стаття містить два важливих принципових положення. По-перше, вона визнає право всіх суб'єктів господарської діяльності бути емітентами - здійснювати емісію цінних паперів. По-друге, законодавець надає всім суб'єктам господарювання право придбавати цінні папери інших суб'єктів. Таке положення, на нашу думку, дозволяє стверджувати, що для суб'єктів господарювання, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів, придбання цінних паперів не може розглядатися як предмет діяльності. Види цінних паперів, умови їх випуску та обігу визначаються гл. 17 цього Кодексу та спеціальними законами - перш за все ЦК (гл. 14), Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про інститути спільного інвестування" та ін.