Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів

1. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів.

2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, статус, порядок організації та діяльності якої визначаються законом.

3. Інші органи державної влади здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом.

4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб'єктами господарювання та відповідальність цих суб'єктів за порушення правил зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими законодавчими актами.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття характеризує основи системи державного регулювання ринку цінних паперів.

2. Частина 2 статті вказує, що державне регулювання ринку цінних паперів здійснює спеціальний державний орган - ДКЦПФР. Правовий стан цього органу, порядок його створення та компетенція закріплені в Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та в Указі Президента України від 14.02.97 р. "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку". На сьогоднішній день визначення місця ДКЦПФР в системі державних органів повинно стати темою спеціальних досліджень, оскільки згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 01.04.2008 р. N 3-рп/2008 положення ст. 1 вищезазначеного Указу визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), а це потребує перегляду традиційних поглядів на особливе становище цього органу.

3. Також зазначимо, що інші органи державної влади можуть виконувати контрольні функції на ринку цінних паперів відповідно до власної компетенції, визначеної нормативним актом рівня закону. Окремими повноваженнями щодо регулювання ринку цінних паперів у відповідності з положеннями Закону України від 12.07.2001 р. N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" наділений спеціальний орган - Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

4. Частина 4 коментованої статті визначає, що питання діяльності учасників ринку цінних паперів та форми здійснення державного регулювання визначаються Кодексом та іншими нормативними актами. На жаль, сказати, що зазначені питання регулюють норми Кодексу, було б явним перебільшенням. В основному такі питання регламентуються іншими нормативними актами, зазначеними в коментарі до цієї глави Кодексу.