Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

1. Суб'єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих документів зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Суб'єкт господарювання, який безпідставно ухиляється від виконання публічного зобов'язання, повинен відшкодувати другій стороні завдані цим збитки в порядку, визначеному законом.

3. Кабінет Міністрів України може у визначених законом випадках видавати правила, обов'язкові для сторін публічного зобов'язання, в тому числі щодо встановлення або регулювання цін. Умови зобов'язання, що не відповідають цим правилам або встановленим цінам, є недійсними.

Коментар:

1. Публічні зобов'язання можна визначити як господарські відносини між суб'єктами господарювання та споживачами певних товарів і послуг масового характеру (забезпечення електроенергією, зв'язком, послугами залізничного та інших видів транспорту), в яких перший бере на себе обов'язок на рівних умовах здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто звернеться. Визначення публічних зобов'язань надається також у ст. 633 ЦК України.

У даному випадку суб'єкт господарювання не має права відмовитися від укладення публічного договору за можливості надати споживачу певні товари, послуги, виконати для нього певні роботи. Суб'єкт господарювання не має права надавати перевагу якійсь особі щодо укладення публічного договору, крім випадків, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Окрім того, законодавством можуть бути передбачені обов'язкові умови таких договорів через затвердження типових договорів, регулювання цін і тарифів.

За порушення зазначених вимог суб'єкт господарювання повинен відшкодувати заподіяні збитки. Правове регулювання юридичної відповідальності в даному випадку здійснюється або ГК України, або ЦК України - відповідно до вимог ст. 175 цього Кодексу.

2. У деяких випадках, коли суб'єкт господарювання є монополістом або цей вид господарської діяльності має велике значення для суспільства, держава може встановлювати обов'язкові правила публічного зобов'язання, наприклад, Тимчасовий порядок установлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1697.