Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів

1. При укладенні господарського договору на основі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути розроблений за ініціативою будь-якої із сторін у строки, погоджені самими сторонами.

2. Укладення договору на основі вільного волевиявлення сторін може відбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа, з додержанням загального порядку укладення договорів, встановленого статтею 181 цього Кодексу.

3. Укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування примірного або типового договору.

Коментар:

1. Проект договору, який не є обов'язковим, до укладення розробляється будь-якою стороною у самостійно визначені строки і направляється для погодження іншій стороні.

2. Форма такого договору визначається самостійно сторонами: повна письмова у вигляді єдиного документа або спрощена.

3. Частина 3 коментованої статті забороняє укладати у спрощений спосіб договори, які вчиняються на основі примірних або типових договорів.