Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків

1. У разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків, відповідно до вимог статті 196 цього Кодексу.

Коментар:

Стаття 227 ГК стосується відшкодування збитків, що завдані одночасно кількома учасниками господарських відносин. За загальним правилом шкода, заподіяна кількома особами, відшкодовується кожною з них в частині, заподіяній нею (в порядку часткової відповідальності). Особи, які спільно заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну шкоду взаємопов'язаними, сукупними діями, несуть солідарну відповідальність перед потерпілою особою. Тобто солідарна відповідальність виникає при спільному спричиненні кількома особами шкоди потерпілому і розрахована на ті випадки, коли неможливо встановити, які з дій і якою мірою спричинили збитки, тому в зобов'язанні беруть участь декілька боржників, які відповідають перед потерпілою особою солідарно. Підставою солідарного відшкодування збитків є факт спільності дій учасників господарських відносин, в результаті яких завдано збитків. Стаття 227 ГК є відсилочною, оскільки передбачає відшкодування таких збитків відповідно до вимог ст. 196 цього Кодексу. Втім ст. 196 ГК регулює виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів. Ця стаття передбачає ситуації, за яких на стороні управненого або зобов'язаного суб'єкта виступає декілька осіб (або декілька осіб одночасно з обох сторін), у зв'язку з чим виникають зобов'язання з множинністю осіб. У частині 1 ст. 196 ГК передбачено загальне правило виконання зобов'язання, згідно з яким кожний з управнених суб'єктів має право вимагати виконання, а кожний із зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням. Відповідно до ч. 2 статті зобов'язання повинно виконуватися солідарно лише у разі, якщо це передбачено законодавством або договором. При цьому зазначено, що при солідарному виконанні господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено Законом. Порядок виконання солідарного обов'язку боржників встановлений ст. 541, 543, 544, 545 ЦК. Але солідарні зобов'язання можуть бути як договірні, так і позадоговірні. Відшкодування такої шкоди, завданої спільно кількома особами, відбувається за правилами ст. 1190 Цивільного кодексу, якою також передбачено солідарну відповідальність. Згідно зі ст. 541 ЦК солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання. Якщо розглядати солідарний обов'язок як відповідальність, то положення ст. 543 Цивільного кодексу щодо порядку виконання солідарних обов'язків можна застосовувати і до солідарного відшкодування збитків. Відповідальність солідарних боржників встановлена за принципом "один за всіх і всі за одного". Статтею 543 ЦК передбачено право кредитора в разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) вимагати виконання обов'язку (тобто заявити вимогу про відшкодування збитків) частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Якщо кредитор від одного із солідарних боржників одержав виконання обов'язку не в повному обсязі (тобто відшкодував збитки не в повному обсязі), він має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників, при цьому солідарні боржники залишаються зобов'язаними перед кредитором доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Солідарний обов'язок припиняється виконанням лише в разі стовідсоткового задоволення вимог кредитора. Якщо солідарний обов'язок щодо відшкодування збитків виконано у повному обсязі одним із боржників, обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором припиняється. Згідно зі ст. 544 ЦК боржнику, який виконав солідарний обов'язок, надане право на зворотню вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього. Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку, належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав солідарний обов'язок, несплачене припадає на кожного з решти солідарних боржників у рівній частці.