Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)

1. Прибуток (доход), незаконно одержаний суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення статей 29, 30 і 32 цього Кодексу, стягується за рішенням суду до Державного бюджету України. \

Коментар:

Прибуток (доход), одержаний суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення статей 29, 30 і 32 цього Кодексу, є незаконним. Унаслідок отримання неправомірного прибутку (доходу) правопорушник незаслужено (без власних вкладень у здійснення підприємницької діяльності, а тільки внаслідок порушення закону) отримує переваги перед іншими суб'єктами господарювання через посилення економічної ваги. З метою забезпечення принципу рівності сторін у конкуренції такий неправомірно отриманий прибуток підлягає вилученню.

Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) за своєю правовою природою є конфіскацією. Згідно зі ст. 41 Конституції України конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, в обсязі та порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України має повноваження звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції.