Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок

1. Кабінет Міністрів України відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів затверджує Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та поставки виробів народного споживання, а також Особливі умови поставки окремих видів товарів.

Коментар:

Коментована стаття передбачає, що відносини матеріально-технічного постачання та збуту продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання підлягають врегулюванню не лише нормами ГК України, іншими законами, але й підзаконними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Зокрема, уряд, враховуючи положення Кодексу та законів, затверджує Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та поставки виробів народного споживання. Видається, що такий підхід є виправданим, оскільки традиційним для української правової системи є розвиток положень законів у постановах Кабінету Міністрів України та інших органів державної виконавчої влади. На рівні вказаних положень доцільним є конкретизація порядку виникнення, зміни та припинення відносин постачання, деталізація прав та обов'язків учасників тощо.

Сьогодні зразком майбутнього Положення Кабінету Міністрів України є чинні Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання, затверджені поставною Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 р. N 888. Очевидно, враховуючи практику роздільного правового регулювання поставки продукції виробничо-технічного призначення та поставки товарів народного споживання, правильним буде очікування прийняття урядом двох Положень про поставки: одне з них враховуватиме особливості поставок продукції виробничо-технічного призначення, інше - поставок товарів народного споживання.

Стаття, що коментується, також передбачає можливість врегулювання поставлених питань шляхом затвердження Положення Кабінету Міністрів України і особливих умов поставки окремих видів товару. Оскільки Кодекс не містить жодних застережень, то вказана норма стосується як продукції виробничо-технічного призначення, так і товарів народного споживання.