Стаття 282. Припинення товарної біржі

1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Коментар:

Припинення товарної біржі відбувається як у добровільному порядку (за рішенням загальних зборів членів біржі), так і примусово. Примусове припинення біржі відбувається за рішенням суду або, як передбачено ст. 21 Закону України "Про товарну біржу" за рішенням інших уповноважених на це державних органів у випадках, передбачених законодавством України.