Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

1. Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами. До вказаних відносин у частині, не врегульованій цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Коментар:

Нормативними актами, які регулюють інноваційну діяльність, є Закон України "Про інноваційну діяльність", Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу", Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків" інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України.