Стаття 334. Правовий статус банків

1. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до закону.

2. Банки - це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та юридичних осіб.

3. Банки є юридичними особами. Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані - ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові).

4. Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління банків, якщо інше не передбачено законом.

5. Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку відповідальність.

6. Банки у своїй діяльності керуються цим Кодексом, законом про банки і банківську діяльність, іншими законодавчими актами.

7. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "банк" без реєстрації цього суб'єкта як банку в Національному банку України, крім випадків, передбачених законом.

Коментар:

1. Правові засади банківської системи України визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. N 2121-III. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:

- залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;

- розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

- відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Саме ці три групи операцій і складають зміст банківської діяльності. Окремо вказані операції можуть здійснювати інші фінансово-кредитні установи, у сукупності - лише банки.

Інші фінансово-кредитні установи можуть здійснювати окремі банківські операції у порядку, встановленому законом.

Банківська система України є дворівневою. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону.

2. Комерційні банки бувають різних видів. За спеціалізацією банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). Законом України "Про банки і банківську діяльність" передбачено створення державних банків. Відповідно до ст. 7 Закону державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. Законом передбачений особливий порядок створення та управління державним банком. Наступним різновидом комерційних банків є кооперативні банки. Кооперативні банки створюються в порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність". Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечить цьому Закону. За принципом територіальності кооперативні банки поділяються на центральний та місцеві. Також Закон виділяє банки з іноземним капіталом - банки, в яких частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків.

Отже, в залежності від критерію можна виділити такі види комерційних банків:

1) за спеціалізацією:

- універсальні;

- спеціалізовані;

2) за формою власності:

- державні;

- приватні;

- комунальні;

- змішані;

3) за організаційно-правовою формою:

- банки, створені у формі відкритого акціонерного товариства;

- кооперативні банки;

4) в залежності від участі іноземного капіталу:

- банки без участі іноземного капіталу;

- банки з частковою участю іноземного капіталу;

- банки з 100-відсотковою участю іноземного капіталу.

За даними Національного банку України станом на 01.07.2007 р. в Державному реєстрі банків зареєстровано 193 банки. Протягом січня - червня зберігалася тенденція до посилення частки іноземного капіталу в банківському секторі України. Так, на кінець червня в Україні діяли 42 банки, створених за участю іноземного капіталу, в тому числі 17 банків - зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на початок року - 35 та 13 одиниць відповідно).26

Крім того, за Законом України "Про банки і банківську діяльність" в банківській системі України окремо виділяються системоутворюючі банки. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону системоутворюючий банк - це банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи.

Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління банків, якщо інше не передбачено законом.

3. У частині 5 коментованої статті закріплено важливе положення щодо незалежності банків від держави: банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку відповідальність.