Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача

1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем.

2. За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем.

Коментар:

1. Коментована стаття містить різні підходи до відповідальності правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача, в залежності від того, що робить користувач за договором комерційної концесії. Так, якщо користувач тільки продає товари, які виробляються право володільцем, або виконує роботи (надає послуги) правоволодільця, в разі пред'явлення до нього претензій щодо якості таких товарів (робіт, послуг) правоволоділець несе субсидіарну відповідальність. Це означає, що особа, яка пред'являє претензії, насамперед має звернутися до користувача. І тільки в разі неможливості задоволення її вимог повністю або частково користувачем можливе звернення до правоволодільця, який несе обов'язок контролювати якість товарів (робіт, послуг), що продаються користувачем (ч. 2 ст. 370 ГК).

2. Якщо користувач на підставі договору комерційної концесії виступає виробником товарів правоволодільця, правоволоділець несе солідарну відповідальність за будь-якими вимогами, що заявляються до користувача. Це означає, що особа, яка пред'являє вимогу, вправі звернутися за власним вибором як до правоволодільця, так і до користувача як у повному обсязі вимоги, так і в її частині. Подальші відносини між правоволодільцем та користувачем в разі виконання вимоги будь-ким із них будуватимуться за правилами ст. 544 ЦК України.