Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії

1. Відносини, пов'язані з використанням у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання, регулюються цим Кодексом та іншими законами.

Коментар:

За правилами коментованої статті відносини комерційної концесії регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. Зокрема, норми щодо комерційної концесії містяться у Цивільному кодексі України (гл. 76). Також правила передачі прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності встановлюються Законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тощо.