Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

1. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:

суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої статті 55 цього Кодексу.

виключено

2. У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

3. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Коментар:

Коментована стаття фактично проголошує, що всі суб'єкти господарювання є також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, отже можуть і здійснювати таку діяльність (звичайно, за наявності всіх підстав, передбачених законодавством: правоздатності, правосуб'єктності та ін.). Законодавець окремо наголошує, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть створювати спеціальні організації, які будуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Крім цього, стаття ще раз нагадує про принцип рівності всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, одним із проявів якого їх однаковий захист.