Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

1. Держава здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до Митного кодексу України, закону про зовнішньоекономічну діяльність, інших законів, Єдиного митного тарифу та чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Митний контроль на території спеціальних (вільних) економічних зон регулюється окремими законами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий режим зазначених зон відповідно до розділу VIII цього Кодексу.

Коментар:

1. Частина 1 статті закріплює виключно за державою право митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Частина 2 і 3 статті носять бланкетний характер і при цьому визначають, що митне регулювання та митний контроль на території спеціальних (вільних) економічних зон держава здійснює виключно за допомогою законотворчої діяльності.