Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків запровадження Національним банком України вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття закріплює право суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності самостійно розпоряджатися отриманими в результаті такої діяльності валютними коштами. Цей режим визначається для використання коштів, що залишились у зазначених суб'єктів після сплати податків та зборів. Виключення з цього правила можуть запроваджуватися лише законом.

2. Також лише законом може бути запроваджено так званий "режим обов'язкового розподілу виручки". Законодавець у даному випадку не розкриває поняття цього терміна, але ретроспективний аналіз українського законодавства дозволяє зробити висновок, що мова йде про примусову конвертацію частини валютної виручки в українську національну валюту. Законодавець окремо наголосив на обов'язковості завчасного попередження всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про введення такого режиму шляхом публікації в офіційному друкованому органі.