Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності

1. У разі припинення інвестиційної діяльності на території України іноземний інвестор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців після припинення цієї діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

Коментар:

1. Коментована стаття передбачає можливість повернення іноземному інвестору його інвестицій після припинення своєї діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

Таке право виникає з дня припинення цієї діяльності і триває протягом шести місяців. Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за рішенням: інвесторів (при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності) або правомочного державного органу. Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути прийнято з таких причин:

- якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

- оголошення в установленому законом порядку інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності;

- у разі стихійного лиха;

- у разі запровадження надзвичайного стану.

При цьому повертаються не лише інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також і доходи з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності.