Стаття 4(6). Склад господарського суду

Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.

Перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України здійснюється колегіально.

Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.

 

Коментар:

1. У частині 1 коментованої статті вирішується питання про склад місцевого господарського суду при розгляді ним господарської справи. За загальним правилом справи розглядаються суддею одноособово. Але будь-яка справа, залежно від її категорії та складності, може бути розглянута судом колегіально у складі трьох професійних суддів.

Суддя, який розглядає господарську справу одноособово, діє як суд. Це означає, що він одноособово вирішує всі питання, пов'язані з судовим розглядом справи, і постановляє судове рішення іменем України. Після набрання законної сили таке судове рішення стає обов'язковим. Це ж стосується і судових рішень, винесених колегіально.

При колегіальному розгляді справ усі судді мають рівні з головуючим права і судове рішення вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосувала більшість суддів.

Відповідно до роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України "Про судове рішення" рішення господарського суду може прийматись тільки тим суддею (суддями), який брав участь у розгляді справи. У разі заміни судді у процесі розгляду справи або додаткового введення судді до складу суду розгляд справи слід починати спочатку, про що голова господарського суду або його заступник має винести ухвалу. У разі потреби цією ж ухвалою продовжується строк вирішення спору, але не більше як на один місяць (ч. З ст. 69 цього Кодексу). При цьому необхідно мати на увазі, що відповідно до ч. 4 ст. 20 цього Кодексу заяву про відвід судді слід подавати, як правило, до початку розгляду справи.

Обов'язковий колегіальний розгляд справ введений ч. 2 коментованої статті і стосується перегляду в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів. Такий перегляд здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.

Колегіальний порядок розгляду справ встановлений також ч. З коментованої статті для перегляду рішень місцевих і апеляційних господарських судів у касаційному порядку. Перегляд господарських справ у касаційному порядку здійснюється Вищим господарським судом України колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.