Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

При розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.

 

Коментар:

1. Коментованою статтею встановлено загальний порядок та строки розгляду претензії суб'єктів господарювання при вжитті заходів досудового врегулювання спірних питань у господарських правовідносинах.

Коментуючи наведену норму, слід зазначити, що досудове врегулювання спору передбачає не тільки пред'явлення претензії, а й отримання відповіді на неї. Відповідно до вимог ч. 4 коментованої статті при розгляді претензії пщприємства чи організації у разі потреби повинні звірити розрахунки, провести експертизи або вчинити інші дії, спрямовані на врегулювання спору.

2. Щодо строків, встановлених цією статтею, то їх слід обчислювати з дня одержання претензії, вони відповідно можуть бути продовжені на час, необхідний для досилання заявником вимог другій стороні додаткових документів. У тому випадку, якщо до претензії не додано всіх необхідних документів для її розгляду, вони витребуються у порядку, встановленому ч. З цієї статті.