Стаття 18. Склад учасників судового процесу

До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених цим Кодексом.

У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб.

 

Коментар:

Цей Кодекс не містить офіційного визначення учасників судового процесу, до яких належать, як правило, особи, які беруть участь у справі. Проте коментована стаття визначає коло осіб, які входять до складу учасників судового процесу, перелік яких не є вичерпним.

Особи, які беруть участь у справі, за своїм станом, правами та обов'язками, закріпленими у законі, суттєво відрізняються. У зв'язку з цим всіх учасників господарських процесуальних відносин (крім суду) за змістом коментованої статті можна поділити на дві групи (критерієм поділу є наявність юридичної заінтересованості):

1) особи, які беруть участь у справі (активні учасники), тобто особи, за ініціативи яких виникає, розвивається та припиняється процес (сторони, треті особи, прокурор тощо).

Як випливає зі змісту коментованої статті суддя (судді) господарського суду не належить до учасників судового процесу, що викликає певні зауваження, адже суддя бере участь у справі. Слід зазначити, що це питання є одним з дискусійних у вітчизняній юридичній науці, про що свідчить наявність різних поглядів з цього приводу: а) деякі автори відносять суддів до складу учасників судового процесу, вважаючи їх головними учасниками, оскільки саме вони здійснюють судочинство, виносять рішення чи ухвали; б) інші не відносять суддів (суд) до учасників судового процесу. Відповідно до роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18 вересня 1997 р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" до складу учасників судового процесу входять сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у справі у випадках, передбачених ГПК України, зокрема судові експерти, перекладачі, посадові особи чи інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.

Особливий характер заінтересованості у представників сторін та третіх осіб, якою вони наділені для надання юридичної допомоги зазначеним учасникам процесу та допомоги суду у з'ясуванні обставин справи;

2) особи, які сприяють здійсненню правосуддя у господарських справах (пасивні учасники), тобто особи, від яких не залежить виникнення та припинення процесу (експерти, аудитори, перекладачі тощо).

Слід зазначити, що заслуговує на увагу також висловлена в літературі точка зору щодо поділу учасників судового процесу на три групи: 1) судові органи та їх посадові особи (особи, які здійснюють правосуддя); 2) особи, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, прокурор, органи державного управління, державні підприємства, організації, їх об'єднання, інші організації); 3) особи, які сприяють здійсненню правосуддя (посадові особи та інші працівники підприємств і організацій, державних та інших органів, експерти, перекладачі тощо). Проте у законі чіткого розмежування з цього приводу немає.

Отже, відповідно до коментованої статті до складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених ГПК України. У процесі можуть брати участь також посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи (статті 31, 32 цього Кодексу).