Стаття 43(1). Підстави вжиття запобіжних заходів

Особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття передбачених статтею 432 цього Кодексу запобіжних заходів до подання позову.

 

Коментар:

1. Коментована стаття передбачає особливе право сторони на вжиття запобіжних заходів, які є низкою дій, спрямованих на запобігання негативним наслідкам порушення прав та інтересів зацікавленої особи. Крім того, запобіжні заходи можуть забезпечувати подання необхідних доказів (див. ст. 43-2 цього Кодексу та коментар до неї).