Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.

У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли буде складено повне рішення.

Рішення суду, яке містить вступну та резолютивну частини, підписується всім складом господарського суду і додається до справи.

Повне рішення повинно бути складено у строк не більше п'яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

 

Коментар:

Після закінчення розгляду справи суддею у засіданні оголошується прийняте рішення. Суддя має право оголосити тільки резолютивну частину рішення, яка має бути викладена у письмовій формі, підписана суддею (суддями) і приєднана до справи. Оголосити тільки вступну та резолютивну частину рішення можливо тільки за згодою обох сторін справи.

Фактично, у випадках застосування ч. 2 коментованої статті відкладається не прийняття рішення, а складання його мотивувальної частини. Тому господарський суд повинен вирішити усі питання, пов'язані з прийняттям рішення (п. 4 ст. 84 цього Кодексу), і в тому разі, коли він відкладає написання його мотивувальної частини.

Відкладаючи виготовлення мотивованого рішення, господарський суд зобов'язаний оголосити резолютивну частину рішення у тому самому засіданні, про що зазначається у протоколі судового засідання. Оскільки вона оголошується і приєднується до справи як окремий судовий документ, у ній мають бути усі реквізити вступної частини рішення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 84 ГПК України.

Резолютивна частина мотивованого рішення має бути викладена у повній відповідності з раніше оголошеною резолютивною частиною. Внесення до резолютивної частини мотивованого рішення змін і доповнень не допускається.

Із врахуванням складності справи господарському суду слід визначити термін закінчення підготовки мотивованого рішення, який не має перевищувати п'яти днів. Вказаний строк — рекомендований та на законодавчому рівні не закріплений. Одночасно з оголошенням резолютивної частини рішення суддя (головуючий) зазначає й відповідну дату. Судове засідання для оголошення мотивованого рішення не призначається.

Відповідно до ч. З коментованої статті рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.